Για την μισθοδοσία σας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχή Πληρωμής με χρήση κωδικών taxisnet και επιλέγοντας “Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων”. Για να ανακατευθυνθείτε στην σελίδα της ΕΑΠ πατήστε ΕΑΠ.