ΙΣΤΟΡΙΚΟ 


Η Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, πρωτολειτούργησε το 1949 ως Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, επεκτάθηκε το 1985 και το1990 με την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (συνολικό εμβαδό 4.700 m2), ενώ το 2004 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου ανέγερσης της  Νέας Πτέρυγας.

Η Ν.Μ. Αμαλιάδας έχει καταγεγραμμένο ιστορικό διαρκούς και συνεχιζόμενης εξέλιξης και αναβάθμισης, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, με σκοπό πάντα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, παράλληλα με τη συγκράτηση και τη μείωση των διακομιδών προς τις μεγαλύτερες Υγειονομικές Μονάδες της ευρύτερης περιοχής.

Η Μονάδα λειτουργεί σύμφωνα αριθ. Υ4α/39498/10-04-2012  ΚΥΑ και είναι δυναμικότητας 100 κλινών, ενώ με την Υ4α/οικ.123888/31-12-2012 ΚΥΑ αποφασίσθηκε τα λειτουργούντα υπό Ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ του Ν. Ηλείας α) Γ. Ν. Πύργου β)  Γ. Ν. Αμαλιάδας γ) Γ. Ν.-ΚΥ Κρεστένων να αποτελούν και Ενιαίο  ΝΠΔΔ με ονομασία Γ.Ν. Ηλείας, το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ. Στην αρμοδιότητα της Ν.Μ. Αμαλιάδας εντάσσονται και τα ΚΥ Βάρδας και Σιμόπουλου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται  κατασκευή  Νέας Πτέρυγας, δύο ορόφων και υπογείου.  Έχει  ολοκληρωθεί η κατασκευή του ισογείου προκειμένου να στεγαστεί Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών (με Βραχεία Νοσηλεία, μία Αίθουσα Χειρουργείου, αίθουσα γύψου, αίθουσες αναμονής κ.λπ.), συνολικού εμβαδού 1.056  m2 και του υπογείου με χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και χώρο Νεκροτομείου, συνολικού εμβαδού 1.040  m2 ,ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη  η κατασκευή του 1ου ορόφου για τη στέγαση τριών σύγχρονων αιθουσών Χειρουργείου, ΜΑΦ και Αποστείρωσης (εμβαδού 1.040  m2). Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Εθνικοί Πόροι-ΣΑΕ 091 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ήλιδας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ