Τα εξωτερικά ιατρεία που λειτουργούν την τρέχουσα περίοδο στο νοσοκομείο μας είναι τα εξής;

  • Χειρουργικό
  • Ορθοπεδικό
  • Καρδιολογικό
  • Πνευμονολογικό
  • Οδοντιατρικό
  • Γυναικολογικό
  • Παιδιατρικό