Οι Επισκέπτες Υγείας της Ν.Μ Αμαλιάδας διενεργούν καθημερινά εμβολιασμούς σε άτομα πάνω από 16 ετών χωρίς ραντεβού ενώ η διενέργεια των παιδιατρικών εμβολίων γίνεται κατόπιν ραντεβού με  την παιδίατρο, επίσης διενεργούν καθημερινά δερμοαντιδράσεις  Mantoux εκτός Πέμπτης και συμμετέχουν στην διενέργεια εμβολιασμών στο Εμβολιαστικό Κέντρο Αμαλιάδας. Ακόμη  συμμετέχουν σε προγράμματα εμβολιασμών στην κοινότητα.

Συμβουλεύουν τις μητέρες για την ανάπτυξη και την διατροφή νεογνών, βρεφών και παιδιών καθημερινά.

Πραγματοποιούν επισκόπηση βιβλιαρίων υγείας για την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και συμμετοχή στην συμπλήρωση των Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή κατόπιν αιτημάτων των σχολείων είτε στο χώρο του Νοσοκομείου με ραντεβού, είτε του σχολείου και συμμετέχουν σε προγράμματα δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας.                  

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2622 3 60109