Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων οργάνων (ΕΟΔΥ) , δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο στους ασθενείς πλήν ενός συνοδού με τη επίδειξη rapid test εντός 48 ωρών.