Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στην τήρηση των υποδείξεων του υπεύθυνου προσωπικού (γιατρών και νοσηλευτών) γύρω από την θεραπεία τους.

Οι ασθενείς απαγορεύεται να καταναλώνουν φαγητά και άλλα είδη διατροφής εκτός εκείνων που υποδεικνύει το Νοσοκομείο γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή διάγνωση και στην αντίστοιχη θεραπεία.

Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στο νοσοκομειακό περιβάλλον με τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των μέσων και της περιουσίας του Νοσοκομείου.

Ασθενείς και επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου, όχι μόνο για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου αλλά και για την αποτελεσματικότερη θεραπεία του αρρώστου.

Οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να καταγγείλουν κατά προτίμηση γραπτά και τεκμηριωμένα προς το γραφείο επικοινωνίας με το πολίτη, κάθε παράλειψη ή αμέλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. ζήτηση χρημάτων, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσχημη αντιμετώπιση κ.λ.π)

Για λόγους ασφαλείας, υγειινής και καλής λειτουργίας, επιτρέπονται το πολύ δυο (2) συνοδοί κατά την προσέλευση ασθενή στα ΤΕΠ.

Για τα δικαιώματα του ασθενούς έχουν γίνει πολλές συζητήσεις κυρίως μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται τόσο στην ηθική όσο και το νόμο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με τη διακήρυξη του 1994 στο Amsterdam καθόρισε τα δικαιώματα του ασθενούς για την Ευρώπη. Μέρος των δικαιωμάτων αυτών περιγράφονται παρακάτω σύμφωνα με την ελληνική μετάφραση που έγινε από την κλινική Κοινωνική και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1997.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κάθενας έχει  δικαίωμα στο σεβασμό του προσώπου του ως ανθρωπίνου όντος.

Κάθενας έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Κάθενας έχει  δικαίωμα στην φυσική και ψυχική ακεραιότητα και στην ασφάλεια του προσώπου του.

Κάθενας έχει  δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής.

Κάθενας έχει  δικαίωμα οι δικές του ηθικές και πολιτιστικές του αξίες καθώς και οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις να γίνονται σεβαστές.

 Κάθενας έχει  δικαίωμα τέτοιας προστασίας της υγείας του, όπως αυτή διατίθεται από τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ασθένειας και την φροντίδα της υγείας, καθώς επίσης της ευκαιρίας να επιδιώκει το μεγαλύτερο κατορθωτό επίπεδο υγείας για τον εαυτό του.

 Πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και την καλύτερη δυνατή χρήση τους πρέπει να είναι διαθέσιμηστο κοινό προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Πληροφόρηση

Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να είναι πλήρως ενημερωμένοι:

  • σχετικά με τη κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαβανομένων και των ιατρικών δεδομένων που αφορούν τις συνθήκες της.
  • σχετικά με τις προτεινόμενες ιατρικές διαδικασίες μαζί με τα οφέλη και τους κινδύνους κάθε διαδικασίας.
  • σχετικά με τις εναλλακτικές σε σχέση με τις προτεινόμενες διαδικασίες συμπεριλαβανομένου του αποτελέσματος της μη θεραπείας και σχετικά με τη διάγνωση, πρόγνωση και πρόοδο της θεραπείας.
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν ένα σύντομο ιστορικό για τη διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα τους μετά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο.
Συναίνεση
Η συναίνεση του ασθενούς είναι προαπαιτούμενο για κάθε ιατρική παρέμβαση.
Ένας ασθενής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να διακόψει μια ιατρική παρέμβαση. Οι συνέπειες της άρνησης ή της διακοπής της παρέμβασης πρέπει να εξηγούνται προσεκτικά στον ασθενή.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφοριές σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, οι ιατρικές συνθήκες, η διάγνωση, η πρόγνωση και θεραπεία και όλη η πληροφορία προσωπικής φύσης πρέπει να κρατούνται εμπιστευτικές ακόμα και μετά θάνατον.
Φροντίδα και θεραπεία
Κάθενας έχει δικαίωμα να λαμβάνει τέτοια φροντίδα υγείας που να είναι κατάλληλη για τις ανάγκες υγείας του, συμπεριλαμβανομένων και της προληπτικής φροντίδας και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες και προσπελάσιμες σε όλους ισότιμα χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τους οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι σε μια συγκεκριμένη κοινωνία.