Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό και Αναλώσιμα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΕ-ΣΥΝΟΔΟ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-5927-2023_-SIGNEDΛήψη espd-request-v2-ΕΕΕΣ-ΓΙΑ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-5927-2023_SIGNEDΛήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-5927-2023_signed-1Λήψη...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 191 /13-01-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν την διακήρυξη αριθμ. 191 /13-01-2022 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «υγρό οξυγόνο» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΥΓΡΟΥ-ΟΞΥΓΟΝΟΥ-191-2022_signed-2Download Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-_-Τυποποιημένο-Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης-ΤΕΥΔ-191-2022Download espd-request-v2-1Download...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7174 /25-10-2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» CPV:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Επισυνάπτωνται τα αρχεία που αφορούν την διακήρυξη αριθμ. 7174 /25-10-2021: διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «υγρά καύσιμα» cpv:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-7174-2021_signed-1Download Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-espd-request-v2_signedDownload espd-request-v2...
Περισσότερα