Ώρες Αιμοληψιών

Καθημερινές και αργίες από 9.00π.μ έως 13.30 μ.μ. και 18.00μ.μ. έως 20.30μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2622 3 60228

Ενημερώσου! Δοκίμασε να δώσεις αίμα χωρίς φόβους και προκαταλήψεις.

Η εθελοντική μη αμειβόμενη αιμοδοσία είναι το θεμέλιο της ασφαλούς μετάγγισης .

«Ας γίνουμε αιμοδότες για τη ζωή»

Η ασφαλής αιμοδοσία αρχίζει από εσένα

Μπορείτε να κατεβάσετε το ιστορικό αιμοδότη για να το έχετε συμπληρωμένο.