ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1887/19-02-2024ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INFOHEALTH ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» / CPV 50324100-3 & 72253200-5

Search

+
Μετάφραση »
Μετάβαση στο περιεχόμενο