Άριστη αξιολόγηση του τμήματος Αιμοδοσίας

Το τμήμα Αιμοδοσίας της Ν.Μ.Αμαλιάδας συμμετέχει σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που διενεργούνται με βάση δεδομένα που αποστέλλονται από την μονάδα μας σε κέντρα πιστοποίησης του εξωτερικού με άριστα αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία των πρόσφατων κύκλων εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Search

+
Μετάφραση »
Μετάβαση στο περιεχόμενο