ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 191 /13-01-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν την διακήρυξη αριθμ. 191 /13-01-2022 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «υγρό οξυγόνο» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Search

+
Μετάφραση »
Μετάβαση στο περιεχόμενο