ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7174 /25-10-2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» CPV:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Επισυνάπτωνται τα αρχεία που αφορούν την διακήρυξη αριθμ. 7174 /25-10-2021: διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «υγρά καύσιμα» cpv:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ.

Search

+
Μετάφραση »
Μετάβαση στο περιεχόμενο